mapa strony   |   kontakt   |

Szkoła Podstawowa Nr 149 w Łodzi

Szkoła Podstawowa z klasami integracyjnymi im. Obrońców Westerplatte

93 - 219 Łódź

ul. Tatrzańska 69 a

tel./fax: (042) 643 52 42

email: sp149@toya.net.pl

URL: www.sp149.lodz.pl


Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Ewa Kmiecik
Dokument z dnia: 01.07.2009
Dokument oglądany razy: 9 179
Opublikował: Ewa Kmiecik
Publikacja dnia: 01.07.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl