link do bip

 

OGŁOSZENIE


Szkoła Podstawowa nr 149 przy ul. Tatrzańskiej 69a w Łodzi, poszukuje osoby do pracy w charakterze instruktora/trenera sportu. W zakresie obowiązków jest animacja zajęć ruchowych i opieka nad boiskiem od 1 czerwca do 30 listopada 2016 r. Godziny pracy od 16:00 do 20:00. Wynagrodzenie dla instruktora/trenera wynosi 1000 zł brutto. W związku z tym prosimy o złożenie do dnia 30 maja br. do sekretariatu szkoły stosownego pisma. Kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły 42-643-52-42, z kierownikiem d/s sportu 42-643-93-21, 510-592-891.


ZASADY ORGANIZACJI PÓŁKOLONII 2016

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 149 W ŁODZI

 

1. Na kolonię zostanie zakwalifikowanych 90 (I turnus 45 osób; 11.07 – 22.07.2016 r, II turnus 45 osób; 25.07 – 05.08.2016 r) uczniów Szkół Podstawowych z Łodzi (Łódź-Widzew).

2. Uczestnicy półkolonii wnoszą opłatę, która wynosi 100 zł (codziennie obiad jednodaniowy, wyjścia –muzea, kino, Planetarium, ZOO, sala zabaw, basen, zajęcia kulinarne, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe, itp.)

3. Półkolonie na terenie Szkoły Podstawowej nr 149 w Łodzi. W godzinach 8 – 16.

4. Dziecko można zapisać tylko na jeden turnus.

5. Rekrutacja prowadzona będzie w sekretariacie szkoły w dniach od 20 maja do 1 czerwca 2016 r.

6. Wszyscy uczniowie zostaną poinformowani o możliwości uczestnictwa w półkoloniach poprzez stronę WWW szkoły oraz  wywieszenie informacji w przedsionku szkoły.

7. Jeżeli rodzic nie złoży karty w wyznaczonym terminie, będzie to traktowane, jako rezygnacja z uczestnictwa dziecka w półkoloniach.

8. Osoby zakwalifikowane na półkolonii zostaną o tym poinformowane dnia 3 czerwca 2016 r.

 

KRYTERIA:

  • Kolejność zgłoszeń
  • Rodzice samotnie wychowujący dzieci
  • Dwoje rodziców pracujących

 

DOKUMENTY:

 

Deklaracja rodziców chęci udziału dziecka w półkoloniach ( załącznik 1)

 

 

 

Koordynator Półkolonii

 

Michał PłóciennikPLEBISCYT NA NAJLEPSZĄ SZKOŁĘ

 

Szanowni Państwo
Express Ilustrowany ogłosił plebiscyt na najlepszą szkołę podstawową, przedszkole i żłobek w swojej dzielnicy. Głosy na uczestniczące w plebiscycie placówki oddawać można do 31 maja na trzy sposoby: poprzez wysłanie SMS-a albo przez Internet, poprzez kliknięcia na stronie internetowej:

www.expressilustrowany.pl

i przez Facebook.

Czytaj więcej:

http://www.expressilustrowany.pl/plebiscyty/a/wybierz-szkole-podstawowa-przedszkole-i-zlobek-w-swojej-dzielnicy,9958852/


Zachęcamy do odwiedzenia strony i oddania głosu na naszą szkołę.
Z góry dziękujemy,
Samorząd Uczniowski

 

ZEBRANIE DLA RODZICÓW UCZNIÓW PRZYSZŁYCH KLAS PIERWSZYCH ODBĘDZIE SIĘ WE WTOREK 24 MAJA O GODZINIE 17:00 W SALI TEATRALNEJ

 

 

STOWARZYSZENIE PRZYJAZNA SZKOŁAW akcji 1% nasza Szkoła otrzymała w 2012 roku kwotę 4.675,40 zł, która została przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz oprogramowania.


Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2015!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!

Dowiedz się więcej na stronie

Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.plW ZWIĄZKU Z SYSTEMATYCZNIE MALEJĄCYM WPŁYWEM WNIOSKÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, PLACÓWKI TE BĘDĄ PRZYJMOWAŁY WNIOSKI PROGRAMU 500+ DO DNIA 6 MAJA 2016 r. WŁĄCZNIE. OD 9 MAJA 2016 r. WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE TYLKO PRZEZ CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ORAZ ŁÓDZKIE CENTRUM KONTAKTU Z MIESZKAŃCAMI.


PROGRAM 500 PLUS


 

Z uwagi na fakt, że Szkoła nasza włączona została w realizację

 

programu RODZINA 500+

 

zamieszczamy poniżej linki do wzorów wypełnionych dokumentów.

 

Czyste formularze do wypełnienia

 

przez RODZINY spełniające wymagane kryteria

 

można pobrać na portierni naszej Szkoły.

 

Wypełnione dokumenty składać należy od dn. 1 kwietnia 2016 r.

Ewentualne nowe informacje będziemy przekazywać na bieżąco.


WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO


OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM


OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM


OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO


INFORMATOR


Z wielką dumą i radością prezentujemy krajowy certyfikat „ SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”. Uroczystość wręczenia miała miejsce w dniu 18 grudnia 2015r. w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie prowadzonym przez Ministra Edukacji Narodowej.


 

Nasza szkoła, jako jedyna z województwa łódzkiego, znalazła się w gronie 33 szkół z całego kraju rekomendowanych do przyznania krajowego certyfikatu.

Obok Pani dyrektor Małgorzaty Staciwy w uroczystości uczestniczyły panie Jolanta Chmiela i Danuta Wiśniewska będące szkolnymi koordynatorami promocji zdrowia.

W imieniu Ministra Edukacji Narodowej certyfikat wręczyła Pani Teresa Wargocka, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Od dziś nasza szkoła należy do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie.

Od 11 lat realizujemy standardy szkoły promującej zdrowie oraz podejmujemy systemowe działania na rzecz zdrowia całej społeczności szkolnej. Swoją pracę poddajemy rzetelnej autoewaluacji. Dzielimy się swoimi doświadczeniami z innymi.

Przyznanie certyfikatu jest zwieńczeniem naszych działań i zachętą do dalszej pracy.


 

 

MIŁO NAM POINFORMOWAĆ O ZAKWALIFIKOWANIU

PROJEKTU Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

"BAJKOWA SZKOŁA DLA SZEŚCIOLATKÓW"

DO REALIZACJI W PRZYSZŁYM ROKU.

DYREKCJA PRAGNIE PODZIĘKOWAĆ WSZYSTKIM RODZICOM, NAUCZYCIELOM, PRACOWNIKOM SZKOŁY ZA ZAANGAŻOWANIE W ZBIERANIU PODPISÓW NAD PROJEKTEM.


http://uml.lodz.pl/budzet_obywatelski/budzet_obywatelski_na_2016/realizacja_2016/


 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

 

W ostatnim czasie w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji

Ministerstwo Edukacji Narodowej już kilka miesięcy temu uruchomiło infolinię, dzięki której bezpłatną pomoc telefoniczną i online mogą uzyskać uczniowie, rodzice i nauczyciele. 

Treść informacji znajdziecie Państwo tutaj:

http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.htmlOGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DZIECI NNWBEZPIECZNE WAKACJE NAD WODĄ


Film "Bezpieczne przebywanie na akwenach śródladowych i korzystanie ze sportów wodnych" przygotowany przez instroktorów z Grupy Specjalnej Płetwonurków RP, na zlecenie MEN.

 

Informacja dla rodziców klas I w roku szkolnym 2015/2016

 

Szanowni Rodzice,

W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci informujemy, że wszyscy uczniowie uczęszczający na zajęcia pływania (zarówno obowiązkowego -  raz w tygodniu, jak i sportowego -  trzy razy w tygodniu) muszą posiadać aktualne badania lekarskie.

W grupach pływackich (lekcje pływania trzy razy w tygodniu) absolutnie wymagane są zaświadczenia od lekarza medycyny sportowej. Dobrze, aby takie badania posiadały również dzieci uczęszczające na zajęcia obowiązkowe (raz w tygodniu).

Jeśli Państwo nie zdecydujecie się na wizytę u lekarza medycyny sportowej  (dotyczy tylko zajęć raz w tygodniu) będą honorowane również zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu, o braku przeciwskazań do uczestniczenia w zajęciach pływania.

Jednak nasze doświadczenie z lat poprzednich wskazuje, że dokonany przez Państwa na początku roku szkolnego, wybór formy zajęć pływania często nie jest ostateczny.  Zdarza się, że w czasie roku szkolnego dzieci przepisywane są na zajęcia sportowe (trzy razy w tygodniu) i wówczas konieczne jest zaświadczenie od lekarza „sportowego”.

Zachęcamy wszystkich rodziców do wykonania sportowych badań specjalistycznych.

 

 

UWAGA RODZICE


NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

 

O SZKOLE


Obecnie w szkole uczy się ponad 400 uczniów o wszechstronnych zainteresowaniach i różnorodnych możliwościach psychofizycznych, w dziewiętnastu oddziałach klasowych. Na każdym poziomie nauczania jest jedna klasa integracyjna. Nad prawidłowym i harmonijnym rozwojem uczniów czuwają nauczyciele, w tym specjaliści: psycholog, logopeda, terapeuta i pedagodzy specjalni.


Obecnie  w szkole pracuje:

  • 30 nauczycieli dyplomowanych,
  • 19 mianowanych,
  • 7 kontraktowych,
  • 4 stżystów.

Rada Pedagogiczna to nauczyciele z dużym doświadczeniem i pasją do pracy z dziećmi, stale podnoszący swoje kwalifikacje.


95% z nich ukończyła dodatkowe studia podyplomowe.

 

Nasza szkoła jest typowym przykładem tego, że marzenia się spełniają.


Na uwagę zasługuje wprowadzenie do planu obowiązkowych zajęć Edukacji dla bezpieczeństwa - Uczymy się ratować. Uczniowie wszystkich klas uczestniczą w tych zajęciach, zdobywając umiejętności m.in. udzielania pierwszej pomocy.

 

 

ZAPRASZAMY NA SPACEREK PO NASZEJ SZKOLE.

Nowo otwarty kompleks sportowo – edukacyjnoprzyrodniczy z nawierzchnią tartanową i boiskami wielofunkcyjnymi (boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki i boisko do piłki siatkowej).

Bieżnia tartanowa o długości 80 m przeznaczona do biegów krótkich zakończona skocznią do skoku w dal.Plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią został stworzony w ramach rządowego programu Radosna Szkoła, przeznaczony jest dla najmłodszych uczniów.

 

DOLNA KONDYGNACJANa dolnej kondygnacji znajdują się szatnie uczniowskie, sale zabaw oraz sklepik i świetlica szkolna.W celu zwiększenia nadzoru nad opuszczaniem szkoły przez uczniów klas I – IV, boksy szatni zostały przebudowane w jedno większe pomieszczenie, w którym znajdują się ponumerowane wieszaki (podpisane imieniem i nazwiskiem ucznia), a odzież dzieciom wydaje pani woźna.


 

Starsi uczniowie klas piątych i szóstych swoją odzież wierzchnią i buty zostawiają w indywidualnych, zamykanych na kluczyki, szafkach.Sala zabaw niebieska pn. Kapitan Jack przeznaczona jest do przeprowadzania różnego rodzaju  zabaw ruchowych  - zespołowych i indywidualnych. Powstała w ramach projektu Radosna szkoła.Sala zabaw różowa pn. Wróżka Rose to sala z różnego rodzaju przyborami i przyrządami gimnastycznymi: huśtawki, piłki, woreczki, sakwy, hula-hop, tory przeszkód itp. W tej sali uczniowie, korzystając między innymi ze sprzętu Xbox doskonalą percepcję wzrokowo-ruchową. Powstała również w ramach projektu Radosna szkoła.Pomieszczenie główne świetlicy to miejsce, w którym uczniowie odpoczywają po lekcjach. Znajduje się tam mnóstwo gier planszowych, książek i zabawek oraz stoliki, przy których dzieci wykonują różnorodne prace plastyczne.

 

 

 

W sali kominkowej, mieszczącej się w obrębie świetlicy, uczniowie mogą oglądać programy telewizyjne

lub słuchać czytanych bajek.


 

Szkolny sklepik oferuje zdrową i ekologiczną żywność, co wyrabia w uczniach właściwe nawyki żywieniowe.

 

OBIEKTY SPORTOWE

 

 

Na szkolnej pływalni wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę pływania już w klasie I. Uczniowie sprawni fizycznie mogą dodatkowo doskonalić swoje umiejętności w Uczniowskim Klubie Sportowym. Uczestniczą w Mistrzostwach Polski oraz Województwa Łódzkiego, osiągając liczne sukcesy sportowe.

 

 

Sala gimnastyczna po generalnym remoncie wyposażona w elektroniczny system otwierania okien, posiada pełnowymiarowe boisko do piłki siatkowej. Dzieci pod okiem trenerów i  nauczycieli wychowania fizycznego rozwijają umiejętności piłkarskie, głównie w zakresie piłki ręcznej.

 


Mała sala gimnastyczna wyposażona w sprzęt i pomoce do terapii integracji sensorycznej. Na sali odbywają się lekcje wychowania fizycznego oraz zajęcia terapii.

 

 

Uczniowie klas I - VI pod okiem trenerów kształcą swoje umiejętności na zajęciach koła tanecznego oraz urządzają imprezy dyskotekowe.

 

PARTER


080515-sp149-07.jpg

 

 

W holu głównym, zawsze witamy gości stosowną do pory roku lub okazji dekoracją.

 

060515-sp149-03.jpg


W gabinecie psychologa i pedagoga uczniowie otrzymują pomoc psychologiczo-pedagogiczną. Nad prawidłowym i harmonijnym rozwojem dzieci czuwają nauczyciele, w tym specjaliści: psycholog, logopeda, terapeuta i pedagodzy specjalni.Uczniowie chętnie korzystają z obiadów w stołówce szkolnej. Nasza szkoła stawia na estetykę spożywania posiłków, w związku z tym praktykuje się podawanie zup w wazach i korzystanie z serwetek.

 


To szkoła, nie teatr, ale scena prawdziwa. Od maja 2008 roku możemy pochwalić się prawdziwą, profesjonalną salą teatralną na 120 miejsc. Tutaj odbywają się szkolne przedstawienia.

 


Lekcje mijają bardzo przyjemnie dzięki pięknym pejzażom na ścianach, wygodnym ławkom, a także kącikom tematycznym, w których można odpocząć, lub pobawić się pomiędzy nauką czytania, a rozwiązywaniem zadań. Każda z sal lekcyjnych ma swój własny, niepowtarzalny charakter i klimat, podkreślany przez kolorowe,ciekawe malowidła na ścianach, wykonane przez nauczycielkę plastyki.

 


Najmłodsi w czasie przerw mogą choć przez chwilę przenieść się do świata baśni, odwiedzając Chatkę Puchatka, a tam pobawić się lub zjeść małe co nieco.

 

I PIĘTRO


080515-sp149-06.jpg

 


Na korytarzach pojawiły się altanki, kąciki gier i estetyczne, przepiękne pejzaże, które często służą młodym aktorom jako scenografia do przedstawień i inscenizacji teatralnych.W sali gastronomicznej pod opieką nauczycieli uczniowie przygotowują smaczne posiłki.Tu młodsi uczniowie mają swoją czytelnię, ze specjalnie przygotowaną dla nich lekturą. Wśród nich książki interaktywne zakupione w ramach programu Radosna Szkoła.Starsi zaś, prócz wypożyczenia książek, mogą popracować przy komputerach, na przygotowanych dla nich stanowiskach.


080515-sp149-04.jpg

 

Zdajemy sobie sprawę, jak poza nauką ważny jest odpoczynek uczniów w czasie przerw. Dlatego na korytarzach pojawiły się kąciki gier.


II PIĘTRO

 

080515-sp149-05.jpg


Na korytarzach każdy może odpocząć w swoim ulubionym miejscu – na ławce, w altance, przy okazji oglądając przepiękne pejzaże na ścianach.

 

 

W izbie pamięci odbywają się lekcje historii. Wystrój sali nawiązuje do czasów II wojny światowej.

 

080515-sp149-02.jpg

 

Wszystkie klasy mają piękne, wyremontowane sale lekcyjne, wyposażone w nowe, funkcjonalne meble oraz różnorodne pomoce dydaktyczne.


 

Dzieci z klas I - VI mają do dyspozycji nowoczesną pracownię komputerową.


060515-sp149-02.jpg


W sali polisensorycznej uczniowie mogą wielozmysłowo odkrywać świat.