link do bip

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W PIĄTEK 22 CZERWCA NA SALI GIMNASTYCZNEJ

KLASY I-III GODZINA 9:00

KLASY IV-V GODZINA 10:00

KLASY VI-VII GODZINA 10:45


SPECJALISTYCZNA PORADNIA WSPIERANIA ROZWOJU I TERAPII -

GRUPA WAKACYJNA DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI


BEZPŁATNE SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM - DEPRESJA

INFORMACJA 1

INFORMACJA 2

 

Program „Dobry Start” – 300 dla ucznia

 

W ramach rządowego programu „Dobry Start” na wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny przysługuje jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. Świadczenie to przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole, do ukończenia 20. roku życia, dla dzieci niepełnosprawnych - do ukończenia 24. roku życia. Wsparcie przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.

 

Jak dostać świadczenie dobry start?

 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Kiedy i jak złożyć wniosek?

 

Nie musisz iść do urzędu. Już od 1 lipca 2018 r. możesz złożyć wniosek on-line przez bankowość elektroniczną lub przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.empatia.mrpips.gov.pl

 

Od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową) w punktach przyjęć wniosków Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.

W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.

 

Ważne! Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi na stronie www.css.samorzad.lodz.pl, tel. 042 638 59 69Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 149 z klasami integracyjnymi im. Obrońców Westerplatte 93-219 Łódź ul. Tatrzańska 69 A ,Pani Małgorzata Staciwa.
2) inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 149 jest Pan Emil Lendzion, kontakt z inspektorem danych osobowych, e-mail: Emil-lendzion@wp.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu dokumentowania przebiegu nauki na podstawie Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203);
4) odbiorcą Państwa danych osobowych będą organy administracji państwowej sprawujące nadzór nad szkołami (Urząd Miasta Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej ...);
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia I i II etapu edukacyjnego w Szkole Podstawowej nr 149.
7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,;
8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości odbywania nauki, udziału w konkursach, uczestnictwa w wycieczkach, w Szkole Podstawowej Nr 149 z klasami integracyjnymi im. Obrońców Westerplatte.

 

 

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA NAD WODĄ, W WODZIE I NA WODZIE

 

PÓŁKOLONIE LETNIE 2018

 

Szkoła Podstawowa nr 149 w Łodzi organizuje półkolonie letnie w terminach:

 

  • 09.07.18 r.- 20.07.18 r.
  • 23.07.18 r. - 03.08.18 r.

 

Nasza szkoła dysponuje 60 miejscami na jeden turnus. Nabór rozpoczyna się 14 maja 2018 r. będzie trwał do wyczerpania miejsc. Decyduje kolejność złożenia kart. Pozostałe zgłoszenia będą umieszczane na liście rezerwowej. Płatność za pobyt dziecka na półkoloniach wynosi 10 zł dziennie (opłata za jeden turnus - 100 zł).

 

UWAGA!!!

 

Płatność za pobyt może zostać dokonana tylko w formie przelewu bankowego

 

na rachunek podany poniżej:

 

43 1560 0013 2026 0025 0681 0004

 

W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka, numer szkoły.
Nie ma możliwości dokonywania wpłat gotówkowych.

 

Ważne terminy!

 

  • 14 - 25 maja 2018 r. - składanie kart wraz z regulaminami podpisanymi przez rodziców i uczestnika półkolonii w sekretariacie szkoły,
  • najpóźniej do 30 maja 2018 r.- wywieszenie listy uczestników półkolonii na drzwiach wejściowych szkoły,
  • 1 - 12 czerwca 2018 r. – dokonywanie płatności na wyżej wskazany numer konta.

 

Karty półkolonijne wraz z załącznikami będą wydawane, na dyżurce przy wejściu do szkoły, w sekretariacie lub do pobrania ze strony www.sp149.lodz.pl. Wzór karty nie może ulec zmianie (nie może być zmniejszona). Wypełnione karty wraz z regulaminami oddajecie Państwo niezwłocznie tylko i wyłącznie do SEKRETARIATU.


KARTA KWALIFIKACYJNA PÓŁKOLONII

OŚWIADCZENIE

REGULAMIN PÓŁKOLONII


ZAPRASZAMY NA NOWY PROFIL FACEBOOKA SZKOŁY, ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ I POLUBIENIA,WYSTARCZY KLIKNĄĆ

 

 

Informujemy, iż nasza szkoła otrzymała dotację na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, którą sfinansowano ze środków budżetu państwa otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.

 

 

 

WARUNKI UBEZPIECZENIA DLA DZIECI ORAZ OFERTA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ RADĘ RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018


OFERTA NNW


FOLDER DLA RODZICÓW


OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA


ANEKS DO UBEZPIECZENIA


Wyrażam również zgodę na udostępnienie mojego numeru telefonu oraz imienia i nazwiska jako osoby obsługującej ubezpieczenie aby rodzice mogli osobiście zadawać pytania.

Aneta Sobiech
Tel.: 782 722 334
TUiR Allianz Polska S.A., TU Allianz Życie Polska S.A.; Oddział Łódź
ul. Radwańska 26, 90-541 Łódź
Tel.: /42/ 676 21 06, fax: /42/ 639 95 78

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

List od Pani Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej do Rodziców

 

Pełna treść listu

 

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

18 kwietnia 2017 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych

publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018.

Szczegółowe informacje zamieszczone są w zakładce rekrutacja.

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w Internecie proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na poniższe informacje.

Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży. 60% dzieci w wieku 4-14 lat używa komputera do grania, a 94% nastolatków w wieku 12-17 lat gra w gry wideo. Nadmierne granie może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Może ono prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach może doprowadzić do zakrzepów żylnych, wad postawy, problemów oddechowych oraz uzależnienia.
W naszym kraju wiele gier komputerowych oznaczonych jest wg systemu PEGI (Pan-European Game Information). Jest to ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier stworzony przez producentów gier w celu udzielenia rodzicom w Europie pomocy w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie gier komputerowych. Symbole PEGI znajdują się na opakowaniu gry. Na stronie internetowej www.pegi. info można sprawdzić klasyfikację gry i jej kategorię wiekową.
W systemie PEGI poza klasyfikacją wiekową można znaleźć oznaczenia informujące o potencjalnie szkodliwych treściach występujących w grze, takich jak przemoc, wulgaryzmy czy hazard. Przed zakupem gry warto zapoznać się z jej klasyfikacją, aby podjąć przemyślaną decyzję.
Media donoszą o nowej grze pn. Blue Whale Challenge czyli Niebieski Wieloryb, która pojawiła się w Internecie i zagraża życiu dzieci oraz nastolatków, jest to gra prowadzona również poprzez media społecznościowe.
Do jednego ze szpitali psychiatrycznych na Śląsku został przewieziony 15-letni mieszkaniec Gliwic. Chłopiec miał głębokie rany cięte na przedramionach. Część z nich wymagała natychmiastowego szycia. Pytany dlaczego pociął się, powiedział: grałem w niebieskiego wieloryba. Do podobnego zdarzenia doszło w Zabrzu.
/źródło:http://slaskie.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/niebieski-wieloryb-w-woj-slaskim-jest-juz-druga-ofiara-w,4056113,artgal,24512069,t,id,tm,zid.html/

Również w Łodzi prowadzone jest dochodzenie w sprawie nastolatka (miej niż 15 lat), który prawdopodobnie brał udział w tworzeniu zadań do gry. Gra polega na wykonywaniu 50 zadań wśród których jest oglądanie makabrycznych, psychodelicznych filmów, samookaleczanie się.
/źródło: http://www.expressilustrowany.pl/aktualnosci/a/niebieski-wieloryb-to-bardzo-grozna-gra,11897521/

ISTOTNE JEST ABY NIE OPOWIADAĆ DZIECKU O TEJ GRZE, BY NIE ZACHĘCAĆ DO SPRAWDZENIA CO TO TAKIEGO. WAŻNA, W KONTROLI RODZICIELSKIEJ, JEST ROZMOWA Z DZIEĆMI, USTALENIE ZASAD KORZYSTANIA Z INTERNETU I MOŻLIWOŚĆ KONTROLOWANIA ODWIEDZANYCH PRZEZ DZIECKO STRON.

Poniżej przekazujemy informacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych:
*Określcie zasady dotyczące czasu, jaki Twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.
*Nie róbcie tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalicie, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.
*Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia.
*Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.
*Upewnij się, że gra, którą właśnie zamierzasz kupić jest odpowiednia do jego wieku. Może Ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.
*Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
*Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.
*Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
*Pamiętaj, że istnieją mini gry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.
*Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.
*Sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne.
*Uważaj! Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji (pedofilia, demoralizacja) i podejmowania ryzykownych zachowań.

Gdzie można uzyskać pomoc:
W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod nr telefonu 800 121212 (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).

Pedagog szkolny
Anita Najwald

 

 

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE PRZYJAZNA SZKOŁAW akcji 1% nasza Szkoła otrzymała w 2012 roku kwotę 4.675,40 zł, która została przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz oprogramowania.


Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2015!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!

Dowiedz się więcej na stronie

Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.plW ZWIĄZKU Z SYSTEMATYCZNIE MALEJĄCYM WPŁYWEM WNIOSKÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, PLACÓWKI TE BĘDĄ PRZYJMOWAŁY WNIOSKI PROGRAMU 500+ DO DNIA 6 MAJA 2016 r. WŁĄCZNIE. OD 9 MAJA 2016 r. WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE TYLKO PRZEZ CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ORAZ ŁÓDZKIE CENTRUM KONTAKTU Z MIESZKAŃCAMI.


PROGRAM 500 PLUS


 

Z uwagi na fakt, że Szkoła nasza włączona została w realizację

 

programu RODZINA 500+

 

zamieszczamy poniżej linki do wzorów wypełnionych dokumentów.

 

Czyste formularze do wypełnienia

 

przez RODZINY spełniające wymagane kryteria

 

można pobrać na portierni naszej Szkoły.

 

Wypełnione dokumenty składać należy od dn. 1 kwietnia 2016 r.

Ewentualne nowe informacje będziemy przekazywać na bieżąco.


WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO


OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM


OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM


OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO


INFORMATOR


Z wielką dumą i radością prezentujemy krajowy certyfikat „ SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”. Uroczystość wręczenia miała miejsce w dniu 18 grudnia 2015r. w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie prowadzonym przez Ministra Edukacji Narodowej.


 

Nasza szkoła, jako jedyna z województwa łódzkiego, znalazła się w gronie 33 szkół z całego kraju rekomendowanych do przyznania krajowego certyfikatu.

Obok Pani dyrektor Małgorzaty Staciwy w uroczystości uczestniczyły panie Jolanta Chmiela i Danuta Wiśniewska będące szkolnymi koordynatorami promocji zdrowia.

W imieniu Ministra Edukacji Narodowej certyfikat wręczyła Pani Teresa Wargocka, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Od dziś nasza szkoła należy do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie.

Od 11 lat realizujemy standardy szkoły promującej zdrowie oraz podejmujemy systemowe działania na rzecz zdrowia całej społeczności szkolnej. Swoją pracę poddajemy rzetelnej autoewaluacji. Dzielimy się swoimi doświadczeniami z innymi.

Przyznanie certyfikatu jest zwieńczeniem naszych działań i zachętą do dalszej pracy.


 

 

MIŁO NAM POINFORMOWAĆ O ZAKWALIFIKOWANIU

PROJEKTU Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

"BAJKOWA SZKOŁA DLA SZEŚCIOLATKÓW"

DO REALIZACJI W PRZYSZŁYM ROKU.

DYREKCJA PRAGNIE PODZIĘKOWAĆ WSZYSTKIM RODZICOM, NAUCZYCIELOM, PRACOWNIKOM SZKOŁY ZA ZAANGAŻOWANIE W ZBIERANIU PODPISÓW NAD PROJEKTEM.


http://uml.lodz.pl/budzet_obywatelski/budzet_obywatelski_na_2016/realizacja_2016/


 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

 

W ostatnim czasie w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji

Ministerstwo Edukacji Narodowej już kilka miesięcy temu uruchomiło infolinię, dzięki której bezpłatną pomoc telefoniczną i online mogą uzyskać uczniowie, rodzice i nauczyciele. 

Treść informacji znajdziecie Państwo tutaj:

http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.htmlOGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DZIECI NNWBEZPIECZNE WAKACJE NAD WODĄ


Film "Bezpieczne przebywanie na akwenach śródladowych i korzystanie ze sportów wodnych" przygotowany przez instroktorów z Grupy Specjalnej Płetwonurków RP, na zlecenie MEN.

 

Informacja dla rodziców klas I w roku szkolnym 2015/2016

 

Szanowni Rodzice,

W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci informujemy, że wszyscy uczniowie uczęszczający na zajęcia pływania (zarówno obowiązkowego -  raz w tygodniu, jak i sportowego -  trzy razy w tygodniu) muszą posiadać aktualne badania lekarskie.

W grupach pływackich (lekcje pływania trzy razy w tygodniu) absolutnie wymagane są zaświadczenia od lekarza medycyny sportowej. Dobrze, aby takie badania posiadały również dzieci uczęszczające na zajęcia obowiązkowe (raz w tygodniu).

Jeśli Państwo nie zdecydujecie się na wizytę u lekarza medycyny sportowej  (dotyczy tylko zajęć raz w tygodniu) będą honorowane również zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu, o braku przeciwskazań do uczestniczenia w zajęciach pływania.

Jednak nasze doświadczenie z lat poprzednich wskazuje, że dokonany przez Państwa na początku roku szkolnego, wybór formy zajęć pływania często nie jest ostateczny.  Zdarza się, że w czasie roku szkolnego dzieci przepisywane są na zajęcia sportowe (trzy razy w tygodniu) i wówczas konieczne jest zaświadczenie od lekarza „sportowego”.

Zachęcamy wszystkich rodziców do wykonania sportowych badań specjalistycznych.

 

 

O SZKOLE


Obecnie w szkole uczy się ponad 400 uczniów o wszechstronnych zainteresowaniach i różnorodnych możliwościach psychofizycznych, w dziewiętnastu oddziałach klasowych. Na każdym poziomie nauczania jest jedna klasa integracyjna. Nad prawidłowym i harmonijnym rozwojem uczniów czuwają nauczyciele, w tym specjaliści: psycholog, logopeda, terapeuta i pedagodzy specjalni.


Obecnie  w szkole pracuje:

  • 30 nauczycieli dyplomowanych,
  • 19 mianowanych,
  • 7 kontraktowych,
  • 4 stżystów.

Rada Pedagogiczna to nauczyciele z dużym doświadczeniem i pasją do pracy z dziećmi, stale podnoszący swoje kwalifikacje.


95% z nich ukończyła dodatkowe studia podyplomowe.

 

Nasza szkoła jest typowym przykładem tego, że marzenia się spełniają.


Na uwagę zasługuje wprowadzenie do planu obowiązkowych zajęć Edukacji dla bezpieczeństwa - Uczymy się ratować. Uczniowie wszystkich klas uczestniczą w tych zajęciach, zdobywając umiejętności m.in. udzielania pierwszej pomocy.

 

 

ZAPRASZAMY NA SPACEREK PO NASZEJ SZKOLE.

Nowo otwarty kompleks sportowo – edukacyjnoprzyrodniczy z nawierzchnią tartanową i boiskami wielofunkcyjnymi (boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki i boisko do piłki siatkowej).

Bieżnia tartanowa o długości 80 m przeznaczona do biegów krótkich zakończona skocznią do skoku w dal.Plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią został stworzony w ramach rządowego programu Radosna Szkoła, przeznaczony jest dla najmłodszych uczniów.

 

DOLNA KONDYGNACJANa dolnej kondygnacji znajdują się szatnie uczniowskie, sale zabaw oraz sklepik i świetlica szkolna.W celu zwiększenia nadzoru nad opuszczaniem szkoły przez uczniów klas I – IV, boksy szatni zostały przebudowane w jedno większe pomieszczenie, w którym znajdują się ponumerowane wieszaki (podpisane imieniem i nazwiskiem ucznia), a odzież dzieciom wydaje pani woźna.


 

Starsi uczniowie klas piątych i szóstych swoją odzież wierzchnią i buty zostawiają w indywidualnych, zamykanych na kluczyki, szafkach.Sala zabaw niebieska pn. Kapitan Jack przeznaczona jest do przeprowadzania różnego rodzaju  zabaw ruchowych  - zespołowych i indywidualnych. Powstała w ramach projektu Radosna szkoła.Sala zabaw różowa pn. Wróżka Rose to sala z różnego rodzaju przyborami i przyrządami gimnastycznymi: huśtawki, piłki, woreczki, sakwy, hula-hop, tory przeszkód itp. W tej sali uczniowie, korzystając między innymi ze sprzętu Xbox doskonalą percepcję wzrokowo-ruchową. Powstała również w ramach projektu Radosna szkoła.Pomieszczenie główne świetlicy to miejsce, w którym uczniowie odpoczywają po lekcjach. Znajduje się tam mnóstwo gier planszowych, książek i zabawek oraz stoliki, przy których dzieci wykonują różnorodne prace plastyczne.

 

 

 

W sali kominkowej, mieszczącej się w obrębie świetlicy, uczniowie mogą oglądać programy telewizyjne

lub słuchać czytanych bajek.


 

Szkolny sklepik oferuje zdrową i ekologiczną żywność, co wyrabia w uczniach właściwe nawyki żywieniowe.

 

OBIEKTY SPORTOWE

 

 

Na szkolnej pływalni wszyscy uczniowie rozpoczynają naukę pływania już w klasie I. Uczniowie sprawni fizycznie mogą dodatkowo doskonalić swoje umiejętności w Uczniowskim Klubie Sportowym. Uczestniczą w Mistrzostwach Polski oraz Województwa Łódzkiego, osiągając liczne sukcesy sportowe.

 

 

Sala gimnastyczna po generalnym remoncie wyposażona w elektroniczny system otwierania okien, posiada pełnowymiarowe boisko do piłki siatkowej. Dzieci pod okiem trenerów i  nauczycieli wychowania fizycznego rozwijają umiejętności piłkarskie, głównie w zakresie piłki ręcznej.

 


Mała sala gimnastyczna wyposażona w sprzęt i pomoce do terapii integracji sensorycznej. Na sali odbywają się lekcje wychowania fizycznego oraz zajęcia terapii.

 

 

Uczniowie klas I - VI pod okiem trenerów kształcą swoje umiejętności na zajęciach koła tanecznego oraz urządzają imprezy dyskotekowe.

 

PARTER


080515-sp149-07.jpg

 

 

W holu głównym, zawsze witamy gości stosowną do pory roku lub okazji dekoracją.

 

060515-sp149-03.jpg


W gabinecie psychologa i pedagoga uczniowie otrzymują pomoc psychologiczo-pedagogiczną. Nad prawidłowym i harmonijnym rozwojem dzieci czuwają nauczyciele, w tym specjaliści: psycholog, logopeda, terapeuta i pedagodzy specjalni.Uczniowie chętnie korzystają z obiadów w stołówce szkolnej. Nasza szkoła stawia na estetykę spożywania posiłków, w związku z tym praktykuje się podawanie zup w wazach i korzystanie z serwetek.

 


To szkoła, nie teatr, ale scena prawdziwa. Od maja 2008 roku możemy pochwalić się prawdziwą, profesjonalną salą teatralną na 120 miejsc. Tutaj odbywają się szkolne przedstawienia.

 


Lekcje mijają bardzo przyjemnie dzięki pięknym pejzażom na ścianach, wygodnym ławkom, a także kącikom tematycznym, w których można odpocząć, lub pobawić się pomiędzy nauką czytania, a rozwiązywaniem zadań. Każda z sal lekcyjnych ma swój własny, niepowtarzalny charakter i klimat, podkreślany przez kolorowe,ciekawe malowidła na ścianach, wykonane przez nauczycielkę plastyki.

 


Najmłodsi w czasie przerw mogą choć przez chwilę przenieść się do świata baśni, odwiedzając Chatkę Puchatka, a tam pobawić się lub zjeść małe co nieco.

 

I PIĘTRO


080515-sp149-06.jpg

 


Na korytarzach pojawiły się altanki, kąciki gier i estetyczne, przepiękne pejzaże, które często służą młodym aktorom jako scenografia do przedstawień i inscenizacji teatralnych.W sali gastronomicznej pod opieką nauczycieli uczniowie przygotowują smaczne posiłki.Tu młodsi uczniowie mają swoją czytelnię, ze specjalnie przygotowaną dla nich lekturą. Wśród nich książki interaktywne zakupione w ramach programu Radosna Szkoła.Starsi zaś, prócz wypożyczenia książek, mogą popracować przy komputerach, na przygotowanych dla nich stanowiskach.


080515-sp149-04.jpg

 

Zdajemy sobie sprawę, jak poza nauką ważny jest odpoczynek uczniów w czasie przerw. Dlatego na korytarzach pojawiły się kąciki gier.


II PIĘTRO

 

080515-sp149-05.jpg


Na korytarzach każdy może odpocząć w swoim ulubionym miejscu – na ławce, w altance, przy okazji oglądając przepiękne pejzaże na ścianach.

 

 

W izbie pamięci odbywają się lekcje historii. Wystrój sali nawiązuje do czasów II wojny światowej.

 

080515-sp149-02.jpg

 

Wszystkie klasy mają piękne, wyremontowane sale lekcyjne, wyposażone w nowe, funkcjonalne meble oraz różnorodne pomoce dydaktyczne.


 

Dzieci z klas I - VI mają do dyspozycji nowoczesną pracownię komputerową.


060515-sp149-02.jpg


W sali polisensorycznej uczniowie mogą wielozmysłowo odkrywać świat.